för kurs på grundnivå

NO och NO-didaktik för lärare i grundskolans tidigare år II - 7,5 hp

Kurskod: UM4021

Gäller från: Ht -12

Fastställd: 24.4.12

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bjurulf, V. (2011). Teknikdidaktik. Stockholm. Norstedts. (220s) valda delar om ca 100 s.

Centrum för tekniken i skolan (CETIS). (2012). Teknik tillsammans.  www.tekniktillsammans.se valda delar om ca 60 s.

de Ron, M. (2008). Språkutvecklande ämnesundervisning: exempel från naturvetenskap. Nordheden, I. & Paulin, A. (red) Att äga språk – språkdidaktikens möjligheter. En antologi om och för lärare i skolan. Stockholm. Stockholms universitets förlag (24s)

Hamrin, M, Norqvist P. (2005) Fysik i vardagen. Studentlitteratur (Valda delar om c:a 100s)

Harlen, W. (2006). Teaching, Learning and Assessing Science 5-12. London. SAGE publications Ltd. (240s) valda delar om ca 150 s.

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm. Liber. (224s) valda delar om 120 s.

Jakobson, B. (2009). Från begrepp till utforskande arbetssätt – forskning om NO-undervisning i grundskolans tidigare år. Stockholms stad. (41s)

Krigsman, T. m.fl. (2005). Kompendium: Kemiskafferiet (200s) valda delar om ca 50 s.

Lundegård, I. (2004).  Att tända en eld Lundegård, I, Wickman, P-O, Wohlin, A (red) Utomhusdidaktik. Lund. Studentlitteratur. (16s)

Lättman-Masch, R. & Wejdmark, M. (2007). Att lära in ute året runt. Nynäshamns naturskola. Alla Tiders Teknik. Falun. (valda delar om ca 100s)

Persson, H. (2003). Inspirerande fysik och kemi. Stockholm. Science and Music AB. (175s) valda delar om ca 50 s.

Säljö, R. och Wyndham, J. (2002). Naturvetenskap som arena för kommunikation.  Strömdahl, H. (red) Kommunicera naturvetenskap i skolan. Lund. Studentlitteratur (21s)

 

Aktuella artiklar om ca 200s.

 

Övrigt:

Aktuella styrdokument för grundskolan