för kurs på grundnivå

NO, teknik och ämnesdidaktik för lärare i grundskolans årskurs 4-6, IV, 7.5 hp

Kurskod: UM4038

Gäller från: VT2013

Fastställd: 20130219

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bjurulf, V. (2011). Teknikdidaktik. Stockholm. Norstedts. (Valda delar om ca 100 s)

Ekborg, M., Ideland, M., Lindahl, B., Malmberg, C., Ottander, C. & Rosenberg, M. (2012). Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Malmö.

Gleerups Utbildning AB. (179 s)

Hartell, E. (2011). Hur sätter man betyg i teknik? Hansson, S-O., Nordlander, E. & Skogh

I-B. (red). Teknikutbildning för framtiden – perspektiv på teknikundervisningen i grundskolan och gymnasium, s.75-87. Stockholm. Liber. (13 s) Särtryck.

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm. Liber. (Valda delar om ca 100 s)

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien & Kungliga vetenskapsakademien (2012). Energi – Möjligheter och dilemman. Stockholm. IVA. Finns som elektronisk resurs på www.iva.se. (127 s)

Myndigheten för skolutveckling (2004). Hållbar utveckling i praktiken. Stockholm. Liber. Finns som elektronisk resurs på www.skolverket.se. (120 s)

Persson, L., Lundegård, I. & Wickman, P-O. (2011). Worry becomes hope in education for sustainable development. Utbildning och demokrati, 20(1), 123-144. (22s)

Sandell, K., Öhman, J. & Östman, L. (2003). Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin. Lund. Studentlitteratur. (214 s)

Skolverket. (2011). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Skolverket. Stockholm. Hämtas på www.skolverket.se  (77s )

Svensson, M. (2009). Från föremål till system – mot en undervisningsstrategi i grundskolan.  Ingerman, Å., Wagner, K. & Axelsson, A-S. (red.). På spaning efter teknisk bildning, s.207-221, Stockholm. Liber. (15 s) Särtryck.

Aktuella artiklar om ca 100 sidor.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument. Hämtas på www.skolverket.se

Diagnosmaterial i NO för åk 1-6, DiNO. Hämtas på www.skolverket.se

CETIS (Centrum för teknik i skolan) (2012): Teknik tillsammans www.tekniktillsammans.se

Brown, L.R. (2007). Plan B 3.0, Uppdrag: Rädda Jorden. Smedjebacken. Addera förlag. Finns som elektronisk resurs på www.svenskaplanb.se.(Valda delar om ca 100 s)