för kurs på grundnivå

Matematik och lärande för grundlärare årskurs 4-6, II: geometri, 7,5 hp

Kurskod: UM4041

Gäller från: VT2020

Fastställd: 20191212

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

 

Obligatorisk litteratur

Kilhamn, C. Nyman, R., Knutsson. L., Holmberg, B., Frisk, S., Skodras, C., Gallos Cronberg, F. (2019). Matematiska samtal i klassrummet. Stockholm: Liber. (157s)

Sollervall, H., Stadler, E. & Bråting, K. (2013). Geometri för lärare. Lund: Studentlitteratur. (148s)

Artiklar om ca 300s.

 

Övrigt:

Aktuella styrdokument för grundskolan.