för kurs på grundnivå

Matematik och lärande för grundlärare årskurs 4-6, II: geometri, 7,5 hp

Kurskod: UM4041

Gäller från: HT2017

Fastställd: 20160609, reviderad 20170613

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

 

Obligatorisk litteratur

Sollervall, H., Stadler, E. & Bråting, K. (2013). Geometri för lärare. Lund: Studentlitteratur. (148 s)

Myndigheten för skolutveckling. (2008). Mer än matematik: Om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm: Liber. (42 s)

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., Lundin, S., & Retzlaff, J. (2010). Matematik för lärare, Delta Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB. (150 s)

Artiklar om ca 200 s.

 

Övrigt:

Aktuella styrdokument för grundskolan