för kurs på grundnivå

Matematik för grundlärare åk 4 - 6, IV: Algebra, samband och förändring 7.5 hp

Kurskod: UM4043 

Gäller från: HT14

Fastställd: 2014-08-26

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik. Göteborgs universitet: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. (60 s)

Bergsten, C., Emanuelsson, G. m.fl. (Red). (1997). Algebra för alla. Göteborgs universitet: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. (164 s)

Grevholm, B. (Red) (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt. (valda delar om 85 s)

Hagland, K. m.fl. (2005). Rika matematiska problem. Malmö: Liber. (236 s)

Wallby, K. (red.). (2014). Nämnaren TEMA 10- Matematikundervisning i praktiken. Göteborgs universitet: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. (valda delar om 100 s)

Aktuella artiklar om ca 200 sidor

 

Övrigt:

Aktuella styrdokument

Skolverket (2014): Bedömning för lärande i matematik åk 1- 9. (finns som elektronisk resurs)

Lärobok i matematik för årskurs 9