för kurs på avancerad nivå

Matematikfördjupning för grundskollärare - 7,5 hp

Kurskod: UM5001

Gäller från: Ht 2010

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikdidaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Boktitlar

Skott, J. (red.) (2010). Matematik för lärare, Ypsilon. Bd 2, Grundbok. Malmö: Gleerups (ca 300 s)

Artiklar ca 50 sidor

 

Referenslitteratur

Kiselman, C. O. & Mouwitz, L. (2008). Matematiktermer för skolan. 1. uppl. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet

Skott, J.(red.) (2010). Matematik för lärare, Ypsilon. Bd 1, Grundbok. Malmö: Gleerups