för kurs på avancerad nivå

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A, 7,5 hp

Kurskod: UM7050

Gäller från: VT 2020

Fastställd: 2019-11-28

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. (600s)

Ercikan, K., & Roth, W.-M. (2006). What good is polarizing research into qualitative and
quantitative? Educational Researcher, 35 (5), 14-23. (10s)

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative inquiry,
12 (2), 219-245. (27s)

Gustafsson, B., Hermerén, G., & Peterson, B. (2004). Vad är god forskningssed? Synpunkter,
riktlinjer och exempel. Stockholm: Vetenskapsrådet. (88s) Finns som elektronisk resurs.

Mack, L. (2010). The philosophical underpinnings of Educational Research. Polyglossia, 10,
5-11. (7s)

Maxwell, J. A. (2004). Causal explanation, qualitative research, and scientific inquiry in
education. Educational Researcher, 33 (2), 3-11. (9s)

Slavin, R. E. (2002). Evidence-based education policies: Transforming educational practice
and research. Educational Researcher, 31 (7), 15-21. (7s)

 

Aktuella artiklar om ca 350 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.