Kurslitteratur

för kurs på avancerad nivå

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B, 7,5 hp

Kurskod: UM7051

Gäller från: VT 2019

Fastställd: 2019-02-12

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. (300s)

Biesta, G. (2007). Why ’what works’ won’t work: Evidence-based practice and the democratic deficit in educational research. Educational Theory, 57(1), 1-22. (21s)

Maxwell, J.A, & Mittapalli, K. (2010). Realism as a stance for mixed methods research. In A. Tashakkori, & C. Teddlie (Eds.), SAGE Handbook of mixed methods in social and behavioral research, 2nd ed. (pp. 145-167). Thousand Oaks: Sage Publications. Finns som elektronisk resurs. (23s)

Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum Qualitative Sozialforschung, 1(2), Article 20. (9s)

Schoenfeld, A. H. (2007). Method. In F. Lester (Ed.), Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 69-107). New York: NCTM – IAP. (39s)

Svennevig, J. (2001). Abduction as a methodological approach to the study of spoken interaction. Norskrift, 103, 1-22. (22 s)

Wickman, P-O., Hamza, K. & Lundegård, I. (2018). Didaktik och didaktiska modeller för undervisning i naturvetenskapliga ämnen. Nordina, 14(3), 239-249. (11s)

Aktuella artiklar eller bokkapitel om ca 350 sidor.