för kurs på avancerad nivå

Matematikämnets didaktik I - 7.5 hp

Kurskod: UM8003

Gäller från: HT 2009

Fastställd: 2009-05-04

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bergsten, C. (2000). Faces of Swedish research in mathematics education. Ingår i C. Bergsten, G. Dahland & B. Grevholm (Red.) Research and Action in the Mathematics Classroom. Proceedings of MADIF 2 (s. 21-36). Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning. (16 s).

Bergsten, C. (2007). Matematikdidaktikens vägar. SMDF:s medlemsblad nr. 1, s. 5-19. (15 s). (Finns som elektronisk resurs).

Educational Studies in Mathematics, 46(1-3) (2001). (306 s). (Valda delar ca 150 s). (Finns som elektronisk resurs).

Andrews, P. & Rowland, T. (Eds.) (2014). Masterclass in mathematics education: international perspectives on teaching and learning. London: Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-4411-7975-3.

Strässer, R. (2005). An Overview of Research on Teaching and Learning Mathematics. Stockholm: Vetenskapsrådet. (107 s). (Finns som elektronisk resurs).

 

Valbar kurslitteratur

I samråd med kursens lärare väljs cirka 400 s avhandlingar och vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet matematikämnets didaktik.