för kurs på grundnivå

Matematikämnets didaktik och verksamhetsförlagd utbildning för årskurs 7-9 och gymnasiet - 15 hp

Kurskod: UM8011

Gäller från:

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bergsten, C., Emanuelsson, G., Häggström, J. m.fl. (1997): Algebra för alla. Göteborg: Nämnaren. (77 s.) kan beställas via www.ncm.gu.se

Black, P. et al (2003). Assessment for learning- putting it into practice. Maidenhead Open university press. (130s) (denna litteratur läses även på NV-didaktikkursen)

Black, P., William, D. Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment. http://academic.sun.ac.za/mathed/174/FormAssess.pdf

Blennqvist, H.(2007) Dynamiska grupper. Nämnaren 2, (35 – 38) http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/3538_07_2.pdf

Persson, I. O. (2007). Om negativa tal. Nämnaren 2, (25-27). http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/2527_07_2.pdf

Persson, I. O. (2007). Två tänkbara modeller för undervisning om negativa tal. Nämnaren 3, (44 – 47). http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/4447_07_3.pdf

Kask, P-J (2008) Förbannade lögner, skruvade siffror och tillrättalagd statistik. Nämnaren 4, (43 – 45) http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/4345_08_4.pdf

William, D. Five ”Key Strategies” for Effective Formative Assessment. http://www.nctm.org/uploadedFiles/Research_News_and_Advocacy/Research/Clips_and_Briefs/Research_brief_04_-_Five_Key%20Strategies.pdf

 

Valbar kurslitteratur

Samt delar av någon/några doktorsavhandling/ar inom matematikdidaktik. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument