för kurs på avancerad nivå

Matematik för yngre åldrar II - 15 hp

Kurskod: UM8014

Gäller från:

Fastställd: 24.4.12

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikdidaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Bentley, P-O & Bentley, C. (2011).  Det beror på hur man räknar – matematikdidaktik för grundlärare. Stockholm. Liber. (303s) 

Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008).  Hur många prickar har en gepard? Göteborg. NCM. (valda delar om 84 s)

Bergsten, C., Emanuelsson, G. m. fl. (red). (1997).  Algebra för alla. Göteborg. NCM. (164s)

Hagland, K m.fl. (2005).  Rika matematiska problem. Malmö. Liber. (236s)

Hodgen, J. & Wiliam, D. (2006).  Mathematics inside the black box.  Bedömning för lärande i klassrummet. Svensk översättning 2010. (29s)  

McIntosh, A. (2008).  Förstå och använda tal – en handbok. Göteborg. NCM. (valda delar om 100s)

Petterson, A.m.fl. (2010).  Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik. Stockholm. Primgruppen. (104s)

Sutherland, R. (2007). Teaching for learning mathematics. Glasgow. Open University Press. (149s)

Taflin.E.(2009). Matematikproblem i skolan - för att skapa tillfällen till lärande  (finns på http://www.skolporten.com/art.aspx?typ=art&id=a0A200000003iTnEAI  (242 s)

Löwing, M. (2011). Grundläggande geometri – Matematikdidaktik för lärare. Lund. Studentlitteratur. (208s)

Wyndhamn, J., Riesbeck, E. & Schoultz, J. (2000).  Några teoretiska perspektiv på lärande. Problemlösning som metafor och praktik. Linköping. Linköpings universitet. (32 s.) (Titeln har utgått. Kapitlet kommer att finns för lån under kursen)

Aktuella forskningsartiklar (c:a 200 s)

 

Övrigt

Aktuella styrdokument för grundskolan