Matematikdidaktik och VFU för skolår 7-9 och gymnasiet - 7,5 hp

Kurskod: UM8015

Gäller från: VT2012

Fastställd: 20120116

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikdidaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Sutherland, R. (2007). Teaching for learning mathematics. Maidenhead: Open University Press.

 

Valbar kurslitteratur

Kilhamn, C. (2011). Making sense of negative numbers. Gothenburg Studies of Educational Sciences, 304. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Nilsson, P. (2003). Elevers förståelse av en slumpsituation - En fallstudie av hur elever i årskurs 7 tolkar och hanterar aspekter av sannolikhet aktualiserade i ett tärningsspel (Reports from MSI, 03119) Växjö: Växjö universitet.

Persson, P-E. (2010). Räkna med bokstäver! : en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå. Luleå. Luleå Tekniska universitet.

Pettersson, K. (2008). Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i dynamiskt samspel. Göteborg. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Eller annan avhandling vald i samråd med kursens lärare.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument