för kurs på avancerad nivå

Ämnesdidaktik- naturvetenskap, individ och samhälle - 5hp                                                                              

Kurskod: UM8018, UM88UU

Gäller från: Vt13

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Ekborg, M., Ideland, M., Lindahl, B., Malmberg, C., Ottander, C., & Rosberg, M. (2012). Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Malmö: Gleerups (179s).

Sandell, K., Öhman, J., & Östman, L. (2003) Miljödidaktik: Naturen, skolan och demokratin. Lund: Studentlitteratur. (214s).

RFSU (2012) Den onaturliga naturen. http://www.rfsu.se. (174s).

Aktuella artiklar om cirka 250 sidor.  Väljs i samråd med kurslärare.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument