för kurs på avancerad nivå

Ämnesdidaktik och lärande i teknik, 5 hp

Kurskod: UM8021, UM86UU

Gäller från: VT 2016

Fastställd: 2016-02-17

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

 

Obligatorisk litteratur

Gulliksen, H. & Holmgren, U. (2015). Hållbar utveckling – Livskvalitet, beteende, teknik. Lund: Studentlitteratur. (213s).

Berner, B. (1999). Perpetuum mobile. Lund: Arkiv förlag. (19s).

Fröberg, M. (2010). Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram. Doktorsavhandling från Linköpings universitet. (100s).

Gerlee, P. & Lundh, T. (2012). Vetenskapliga modeller – Svarta lådor, röda atomer och vita lögner. Lund: Studentlitteratur. (16s).

Gustafsson, P., Engström, S. & Svenson, A. (2014). Teachers’ view of sustainable development in Swedish upper secondary school. Presenterad vid The XVI International Organisation for Science and Technology Education Symposium. (8s).

Gyberg, P. & Hallström, J. (red.). (2009). Världens gång – teknikens utveckling. Lund: Studentlitteratur. (126s).

Haglund, J. & Strömdahl, H. (2012). Perspective on models in theoretical and practical traditions of knowledge: the example of Otto engine animations. International Journal of Technology and Design Education, 22(3), 311–327.  (17s).

Hansson, S. O. (2009). Teknik och etik. Stockholm: Institutionen för filosofi, Kungliga Tekniska Högskolan. (70s).

Kimbell, R. (2013). Understanding assessment: its importance; its dangers; its potential. I P. J. Williams (red.), Technology education for teachers (ss. 137–166). Rotterdam, Nederländerna: Sense Publishers. (30s).

Klasander, C. (2010). Talet om tekniska system. Förväntningar, traditioner och skolverkligheter. Norrköping: Linköpings universitet.  (50s).

Sidawi, M. M. (2009). Teaching science through designing technology. International Journal of Technology and Design Education, 19(3), 269–287. (19s).

 

Valbar litteratur

En av följande väljs i samråd med kurslärare:

Hansson, S. (2002). Den skapande människan. Lund: Studentlitteratur. (200s)

Sundin, B. (2006). Den kupade handen. Stockholm: Carlssons förlag. (200s)

 

Övrigt

Aktuella styrdokument