VT 2020

 

Kursansvarig

Paola Valero paola.valero@mnd.su.se

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se
Kursplan UM8008
Kursplan UM012FN (141 Kb)

Litteraturlista

Kurslitteratur
Registreringsperiod

 2020-01-07 -2020-01-14 ( Gäller ej doktorander)
Registrera dig via minastudier.su.se 

Schema
 

VT-20

Övrigt

kursadministration@mnd.su.se