VT 2020

 

Kursansvarig

 

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se
Kursplan UM8008
Kursplan UM012FN (141 Kb)

Litteraturlista

Kurslitteratur
Registreringsperiod


Registrera dig via minastudier.su.se

Schema
 

 

Övrigt