VT-2020

Kursansvarig

 

Andra lärare

Per Sund

Iben Christiansen

Hendrik Van Steenbruuge

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan

Litteraturlista

Litteraturlista
Registreringsperiod

200212-200225
Registrera dig via minastudier.su.se

Schema
 

Schema vt-20

Övrigt