Magister- och masterprogram

Magister- och masterprogram

I programmen ingår obligatoriska kurser, valbara kurser i huvudområdet, valfria kurser samt ett självständigt arbete.

Obligatoriska kurser

De obligatoriska kurserna innefattar två kurser i matematikämnets respektive naturvetenskapsämnenas didaktik (ges under höstterminer) samt två kurser i forskningsmetod (ges under vårterminer). De obligatoriska kurserna kan läsas på distans med ca 3 campusträffar per kurs. Kurserna kan läsas även som fristående, utan att man följer programmet.

 

Valbara kurser

I magisterprogrammen ryms inga valbara kurser.

I masterprogrammen ingår 30 hp valbara kurser som väljs från en lista.
Valbara kurser är kurser på avancerad nivå i matematikämnets respektive naturvetenskapsämnenas didaktik.  Vissa av kurserna ges på distans med fåtal campusträffar. Kurserna kan läsas även som fristående, utan att man följer programmet.