VT-2020

Kursansvarig

Zeynep Ünsal <zeynep.unsal@mnd.su.se>

Kerstin Pettersson <kerstin.pettersson@mnd.su.se>

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se

Kursplan UM6008
Kursplan UM6009
Kursplan UM6010
Kursplan UM6012
Kursplan UM6002
Kursplan UM6003
Kursplan UM62VU
Kursplan UM63VU
Kursplan UM64UU
Kursplan UM65UU

Litteraturlista

 
Registreringsperiod


Registrera dig mellan 19/2 till 1/3 2020 via minastudier.su.se

OBS! Gäller bara för kurskoder UM6008 och UM6009

Schema
 

Schema grundnivå VT20 helfart period AB (86 Kb)

Schema grundnivå VT20 Halvfart period AD (89 Kb)

Schema grundnivå VT20 Helfart period CD (99 Kb)

Övrigt