Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik är kursansvarig institution.


Kursen består av följande delar:

  • Delkurs 1. Utvecklingsarbete, 2,5 hp

Samt en av följande delar beroende på ämneskombination:

  • Delkurs 2. Teknikämnenas didaktik, 5 hp
  • Delkurs 3. Naturvetenskapsämnenas didaktik, 5 hp
  • Delkurs 4. Matematikämnets didaktik, 5 hp


VT-2019

Delkurs

 Hp

Datum

Ges av

Del 1 Utvecklingsarbete 2,5 26/3-3/4, 24/5-28/5 IPD
Del 2 Teknikämnenas didaktik 5 4/4-18/4, 29/5-7/6 MND

alternativt
Del 3 Naturvetenskapsämnenas didaktik

5 4/4-18/4, 29/5-7/6 MND

alternativt
Del 4 Matematikämnets didaktik

5 4/4-18/4, 29/5-7/6 MND