VT

Verksamhetsförlagd utbildning II, UM8043

Kurs inom Ämneslärarprogrammet och KPU.

 

VT-2020

Kursansvarig

Lisa Österling

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se Kursplan
 

Litteraturlista

 
Registreringsperiod

200203-200210
Registrera dig via Ladok för studenter

Schema
 

 

Övrigt

 

 

 

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa