Kurshemsidor

kurshemsidorsbild

Kurshemsidor

Här hittar du kurshemsidor för kurser som ges vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

På kurshemsidorna hittar du schema, kontaktuppgifter, länk till kursplan och litteraturlista etc. Länk till samtliga kurser som ges vid MND HT-2020

 

Kurshemsidorna uppdateras kontinuerligt under terminens gång, så gör det till en vana att gå in regelbundet och kontrollera eventuella ändringar på din kurshemsida.

Våra kurser ges i Frescati (T-bana Universitetet), Svante Arrhenius väg 20 A om inte annat anges.

När du är registrerad på kursen får du i regel tillgång till mer information genom att gå in på din kurssajt på Mondo/Athena.

 

Här hittar du kurshemsidor för VT2020: