för kurs på grundnivå

Utomhusdidaktik i naturvetenskap och matematik mot förskolan, 7,5 hp

Kurskod: UM3108
Gäller från: VT 2020
Fastställd: 2020-03-31
Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Areskoug, M. (2016). Naturvetenskapens bärande idéer: för förskollärare. Malmö: Gleerups. (247s)

Björklund, S. (2017). Uteverksamhetens möjligheter. Johanneshov: MTM. (171s)

Eriksson, M. (2014). Naturvetenskap & matematik: inspiration och lärande i sagans värld. Stockholm: Lärarförlaget. (142s)

Helenius, O. (2016). Matematikdidaktik i förskolan: att utveckla lekfulla, matematiska barn. (1. uppl.) Malmö: Gleerups. (156s)

Lerstrup, I., & Refshauge Dahl, A. (2016). Characteristics of forest sites used by a Danish forest preschool. Urban Forestry & Urban Greening, 20, 387-396. (10s)

Molander, K. (2016). Leka och lära matematik ute: [förskola]. (9. uppl.) Vimmerby: OutdoorTeaching. (84s)

Sundberg, B. (2016). Förskolans naturvetenskap i praktiken. (1. uppl.) Malmö: Gleerups. (156s) 

 

Övrigt

Aktuella styrdokument.