för kurs på avancerad nivå

Ämnesdidaktik med läroplansteori,kursinom VAL-projektet, 7,5 hp

Kurskod: UM712U

Gäller från: HT 2018

Fastställd: 20180627

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur, Ma/NV

Alsop, S., Bencze, L., & Pedretti, E.(2004). Analysing Exemplary Science Teaching. Open University press: London. (valda delar om 100s) [Finns som e-bok i Stockholms universitets bibliotek]

Jakobson, B., Lundegård, I., & Wickman, P.-O. (Red.) (2014). Lärande i handling. En
pragmatisk didaktik
. Lund: Studentlitteratur. (valda delar om 45s)

Larsson, I. E., & Westberg J. (2011). Utbildningshistoria – en introduktion. Lund: Studentlitteratur. (valda delar om 30s)

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare: Delta

Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (valda delar om 100s)

Wahlström, N. (2016). Läroplansteori och didaktik. 2 uppl. Malmö: Gleerups. (valda delar om 100s)

Wickman, P.-O., & Persson, H. (2008). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan: en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm: Liber. (valda delar om 100s)

Aktuella artiklar om 300 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Obligatorisk litteratur, NV/NV eller NV eller NV/Te

Alsop, S., Bencze, L., & Pedretti, E.(2004). Analysing Exemplary Science Teaching. Open University press: London. (valda delar om 140s) [Finns som e-bok i Stockholms universitets bibliotek]

Jakobson, B., Lundegård, I., & Wickman, P.-O. (Red.) (2014). Lärande i handling. En
pragmatisk didaktik.
Lund: Studentlitteratur. (valda delar om 55s)

Larsson, I. E och Westberg J. (2011). Utbildningshistoria – en introduktion. Lund: Studentlitteratur. (valda delar om 30s)

Wahlström, N. (2016). Läroplansteori och didaktik. 2 uppl. Malmö: Gleerups. (valda delar om 100s)

Wickman, P.-O., & Persson, H. (2008). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan: en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm: Liber. (valda delar om 100 )

Aktuella artiklar om 300 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Obligatorisk litteratur, Ma eller Ma/Te eller Ma/Ge

Larsson, I. E., & Westberg J. (2011). Utbildningshistoria – en introduktion. Lund: Studentlitteratur. (valda delar om 30s)

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare: Delta
Didaktik
. Malmö: Gleerups Utbildning. (valda delar om 150s)

Wahlström, N. (2016). Läroplansteori och didaktik. 2uppl. Malmö: Gleerups. (valda delar om 100s)

Aktuella artiklar om 300 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Valbar litteratur, Tk

Gyberg, P., & Hallström, J. (Red.) (2009). Världens gång - teknikens utveckling. Lund:
Studentlitteratur. (384s)

Hansson, S.-O. (2013). What is technological knowledge? In I.-B. Skogh & M. J. de Vries
(Eds.), Technology Teachers as Researchers (pp. 17–31). Rotterdam: Sense Publishers (15s)
[Publiceras som PDF i Mondo]

Williams, P. J. (2013). Introduction. In P. J. Williams (Ed.), Technology Education for
Teachers
(pp. 1–13). Rotterdam, Nederländerna: Sense Publishers (13 s) [Finns som e-bok i
Stockholms universitets bibliotek]

 

Övrigt

Aktuella styrdokument (ca 100s) [Hämtas på Skolverkets hemsida]