för kurs på avancerad nivå

Undervisning och utveckling, 7,5 hp

Kurskod: UM8033

Gäller från: VT 2019

Fastställd: 20190202

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Del 1

Ges av Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD). Delkurslitteraturlista beslutas av delkursansvarig institution.

 

Del 2 Teknikämnenas didaktik

Bjurulf, V. (2013). Teknikdidaktik. Lund: Studentlitteratur. (50s)

Dahlin, Jon-Erik (2014) Hållbar utveckling: en introduktion för ingenjörer. Lund: Studentlitteratur. (100s)

Gyberg, Per & Hallström, Jonas (red.). (2009). Världens gång – teknikens utveckling. Lund: Studentlitteratur. (50s)

Williams, J. P., (red.) (2012). Technology education for teachers. Dordrecht, Nederländerna: Sense Publishers. (Finns som e-bok på KTHB). (50s)

Aktuella artiklar och elektroniska resurser om cirka 250 sidor

 

Del 3 Naturvetenskapsämnenas didaktik

Ekborg, M., Ideland, M., Lindahl, B., Malmberg, C., Ottander, C., & Rosberg, M. (2017). Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Malmö: Gleerups. (179s)

Olsson, H. & Eriksson, T. (red.) (2012). Den onaturliga naturen. RFSU. Finns som elektronisk resurs. (174s)

Sandell, K., Öhman, J., & Östman, L. (2003). Miljödidaktik: Naturen, skolan och demokratin. Lund: Studentlitteratur. (30s)

Aktuella artiklar om cirka 250 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Del 4 Matematikämnets didaktik

Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., Lundin, S., & Retzloff, J. (2010). Matematik för lärare: Delta Didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. (150s)

Aktuella artiklar och digitala resurser om cirka 150 sidor. Väljs i samråd med kurslärare