Kursvärdering (pdf) Kursrapport (pdf)

 

 
UM2025/UM28UU/UM28VU, Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: statistik och sannolikhetslära UM2025/UM28UU/UM28VU, Kursrapport
UM2204, Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattnig UM2204, Kursrapport

UM2301, Matematik för grundlärare årskurs 4-6 I: Taluppfattning och aritmetik

UM2301, Kursrapport
UM2317, Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärarprogrammet åk 4-6  
UM3005/UM35VU/UM35UU, Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år UM3005/UM35UU/UM35VU, Kursrapport

UM3101, Naturorienterande ämnen och teknik för 4-6 (Moment 1)

UM3101, Naturorienterande ämnen och teknik för 4-6 (Moment 2)

UM3101, Naturorienterande ämnen och teknik för 4-6 (Moment 3) 

UM3101, Kursrapport

UM3102, Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 I (Period AB)

UM3102, Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 I (Period CD)

UM3102, Kursrapport (Period AB & CD)                                                 
UM3103, Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 II  
  UM3104, Kursrapport 
UM3107, Matematikämnets didaktik, ämneslärarprog m inriktn mot arbete i grundsk årsk 7-9 o gymnasiet  
UM3312, Verksamhetsförlagd utbildning I - Ämneslärarprogrammet och KPU  UM3312, Kursrapport
UM36UU, Matematik och lärande för år F-6 inom ULV-projektet  
UM4041, Matematik för grundlärare årskurs 4-6, II: Geometri  UM4041, Kursrapport
UM4044, Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband UM4044, Kursrapport
UM5005, Verksamhetsförlagd utbildning III, Grundlärarprogrammet åk 4-6 UM5005, Kursrapport
UM5103, Matematik III för F-3: Stat., sannolikhet, algebra, samband och förändring UM5103, Kursrapport
UM6002/UM62VU/UM62UU/UM6003/UM63VU/UM63UU, Självständigt arbete på grundnivå  

UM6008/UM6009, Självständigt arbete på grundnivå

UM6010/UM6011, Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå, Kursrapport
   
UM7013, Naturvetenskapsämnenas didaktik A UM7013, Kursrapport
UM7014/UM8030, Naturvetenskapsämnenas didaktik B UM7014/UM8030, Kursrapport 
UM7022, Sociala perspektiv i matematikdidaktisk forskning UM7022, Kursrapport
UM7026, Verksamhetsförlagd utbildning IV, Grundlärarprogrammet åk 4-6  UM7026, Kursrapport
UM7040, Pragmatiska perspektiv på lärande  
UM7104, Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare 4-6  UM7104, Kursrapport
UM7111, Skolan i samhället UM7111, Kursrapport
UM8017, Ämnesdidaktik – undervisning och lärande i naturvetenskap UM8017, Kursrapport
UM8018, Ämnesdidaktik - naturvetenskap, individ och samhälle  UM8018, Kursrapport
UM8022, Ämnesdidaktik – undervisning och lärande i matematik  
UM8025, Betygsättning och bedömning i skolans naturvetenskapliga ämnen  UM8025, Kursrapport
UM8028, Matematikämnets didaktik A UM8028, Kursrapport
UM8029/UM8031, Matematikämnets didaktik B  UM8029/UM8031, Kursrapport
UM8036, Verksamhetsförlagd utbildning III – Ämneslärareprogrammet och KPU   
UM9020-UM9023, Självständigt arbete på avancerad nivå  UM9020-UM9023, Kursrapport
UM9100, Självständigt arbete på avancerad nivå UM9100, Kursrapport
UMK212, Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet   

UMK310, Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik (NV)

UMK310, Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik (TE)

UMK310, Kursrapport
   

UMK702, Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap (MA)

UMK702, Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap (TE) 

UMK702, Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap (NV)

 
UMK803, Läroplansteori och ämnesdidaktik UMK803, Kursrapport