Kursvärdering Kursrapport (pdf)

UM2201, Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning (260 Kb)

 

UM2204, Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, period A-B (250 Kb)

UM2204, Kursrapport, H18 (301 Kb)

UM2301-UMT231, Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik (251 Kb)

 
UM3101 Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6, MOM3 (248 Kb)  
UM3102-UM33UU, Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I (276 Kb)  
UM3107, Matematikämnets didaktik, ämneslärarprogrammet (253 Kb) UM3107, Kursrapport, H18 (64 Kb)
UM5103, Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband (264 Kb) UM5103, Kursrapport H18 (54 Kb)
UM6008-UM6009, Självständigt arbete för grundlärare - årskurs 4-6 (231 Kb)  
UM7013, Naturvetenskapsämnenas didaktik A (249 Kb) UM7013, Kursrapport, H18 (93 Kb)
UM7026, VFU IV - Grundlärare årskurs 4-6 (250 Kb) UM7026, Kursrapport, H18.pdf (264 Kb)
UM711U, UM712U, Ämnesdidaktik med läroplansteori, kurs inom ULV-projektet (258 Kb)  
UM8022, Ämnesdidaktik - undervisning och lärande i matematik (252 Kb)  
UM8028, Matematikämnets didaktik A (249 Kb) UM8028, Kursrapport (18 Kb)

UM4044, Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring

 
UM2204, Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, period C-D UM2204, Kursrapport, H18 (301 Kb)
UM4041, Matematik och lärande för grundlärare årskurs 4-6 II: Geometri  
UM36UU, Matematik och lärande för årskurs F-6: kurs inom ULV-projektet
 
UM36UU, kursrapport, HT18 (67 Kb)
UM3005, UM35UU, UM35VU,
Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år I

 
 
UM2025, UM28UU, UM28VU, Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: statistik och sannolikhetslär  
UM8029, UM8031, Matematikämnets didaktik B UM8029-UM8031, Kursrapport HT18 (14 Kb)
UMU220, Teknik för lärare i åk 4-6, 7,5 hp. Ingår i Lärarlyftet  
UM7104, Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare årskurs 4-6  
UM3101, MOM1, Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6  
UM3101, MOM2, Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6  
UM3102, UM33UU, Period CD, Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I  
UM3103, Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, II  
UM7014, UM8030, Naturvetenskapsämnenas didaktik B  
UM8017, Ämnesdidaktik - undervisning och lärande i naturvetenskap  
UM7111, UM713U, Skolan i samhället: matematik, naturvetenskap och teknik UM7111, UM713U kursrapport, H18 (79 Kb)
UM9000-UM9100 Självständigt arbete för KPU Kursrapport Självständigt arbete på avancerad nivå HT18 (62 Kb)
UM9020-UM9023, Självständigt arbete på avancerad nivå Kursrapport Självständigt arbete på avancerad nivå HT18 (62 Kb)

UMK310, Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik, Teknik

UMK310, Kursrapport, H18 (66 Kb)
UMK310, Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik, naturevetenskap UMK310, Kursrapport, H18 (66 Kb)
UM6010-UM6011, Självständigt arbete inom grundlärarprogrammet F-3 Självständigt arbete på grundläggande, H18 (67 Kb)
UM6003, UM65UU, UM63VU, UM6002, Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde, grundnivå Självständigt arbete på grundläggande, H18 (67 Kb)
UM3312, VFU I inom ämneslärarutbildning UM3312, Kursrapport H18 (17 Kb)
UM2320, VFU I, inom Grundlärarprogrammet 4-6 UM2320, Kursrapport, HT18 (14 Kb)
UM5005, VFU III - Grundlärarprogrammet 4-6 UM5005, Kursrapport HT18 (159 Kb)
UM8042, VFU III, Ämneslärarprogrammet och KPU UM8042, Kursrapport, HT18 (63 Kb)
UM77UU, VFU III, Ämneslärarprogrammet och KPU inom ULV-projektet UM77UU, Kursrapport, HT18 (56 Kb)
UM8006, Undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i flerspråkiga klasser  
UM4055, Säkerhet i skolans kemiundervisning