Kursvärdering

Kursrapport (pdf)

UM2201, Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning

UM2201, Kursrapport, HT19 (108 Kb)
UM2301, Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik  
UM711U, Ämnesdidaktik med läroplansteori, kurs inom ULV-projektet  
UM2204-UM22UU, Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning (period AB) UM2204, Kursrapport, HT19 (218 Kb)
UM3107, Matematikämnets didaktik, ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan  
UM3112-UM33UU, Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I (period AB)  
UM3106, DEL 3, Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6  
UM6008-UM6009, Självständigt arbete för grundlärare - grundskolans årskurs 4-6  
UM7013, Naturvetenskapsämnenas didaktik A  
UM7026, VFU IV - Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 Kursrapport, UM7026, HT19 (11 Kb)
UM8028, Matematikämnets didaktik A UM8028 Kursrapport, HT19 (13 Kb)
UM8044, VFU III - Ämneslärarprogrammet och KPU  
UM3312, VFU I inom ämneslärarutbildning  
UMK310, Teknik, Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik UMK310, Kursrapport HT19 (24 Kb)
UMK310, NV, Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik  
UMK212, Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet  
UM3106, DEL 1, Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6  
UM77UU, VFU III-Ämneslärarprogrammet och KPU-kurs inom ULV-projektet  
UM3112, Period CD, Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I  
UMK803, Läroplansteori och ämnesdidaktik  
UM7014, UM8030, Naturvetenskapsämnenas didaktik B UM7014, UM8030, Kursrapport, HT19 (63 Kb)
UM4041-UMT441, Matematik och lärande för grundlärare årskurs 4-6 II: Geometri UM4041, Kursrapport, HT19 (68 Kb)
UM5006, VFU II, Grundlärare årskurs 4-6 UM5006, Kursrapport, HT19 (61 Kb)
UM9020/UM9021/UM9022/UM9023, Självständigt arbete II inom grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Rapport Självständigt arbete AN HT19 (13 Kb)
UM9000/UM9100, Självständigt arbete för KPU Rapport Självständigt arbete AN HT19 (13 Kb)
UM2204, Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning (period CD) UM2204, Kursrapport, HT19 (218 Kb)
UM4044, Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring Kursrapport, UM4044, HT19 (59 Kb)
UM6010/UM6011, Självständigt arbete inom grundlärarprogrammet F-3, I Kursrapport Självständigt arbete på grundläggande nivå (69 Kb)
UM7104, Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare årskurs 4-6 Kursrapport, UM7104, HT19 (63 Kb)
UM8029/UM8031, Matematikämnets didaktik B  
UM2025/UM28UU/UM28VU, Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år I  
UM3005/UM35UU/UM35VU, Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år I  
UM54UU, Matematik och lärande för årskurs F-6: kurs inom ULV-projektet UM54UU, Kursrapport HT19 (81 Kb)
UM65UU/UM64UU/UM6002/UM6003/UM63VU/UM63UU, Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde på grund nivå Kursrapport Självständigt arbete på grundläggande nivå (69 Kb)
UM3106, UMT310, Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6 (DEL 2)  
UM8025, Betygssättning och bedömning i skolans naturvetenskapliga ämnen  
UM8005, Kvantitativa metoder i didaktisk forskning  
UM8017, Ämnesdidaktik - naturvetenskap, individ och samhälle  
UM2320, VFU I, Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6  
UM3108, Utomhusdidaktik i naturvetenskap och matematik mot förskolan Kursrapport, UM3108, HT19 (12 Kb)
UM5103, Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring  
UM713U, Ämnesdidaktik med betyg och bedömning, kurs inom ULV-projektet  
UM9100, Självständigt arbete för forskar KPU  
UM7111, Skolan i samhället: matematik, naturvetenskap och teknik