Kursvärdering

Kursrapport (pdf)

UM2201, Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning

 
UM2301, Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik  
UM711U, Ämnesdidaktik med läroplansteori, kurs inom ULV-projektet  
UM2204-UM22UU, Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning (period AB)  
UM3107, Matematikämnets didaktik, ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan  
UM3112-UM33UU, Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I (period AB)  
UM3106, DEL 3, Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6  
UM6008-UM6009, Självständigt arbete för grundlärare - grundskolans årskurs 4-6  
UM7013, Naturvetenskapsämnenas didaktik A  
UM7026, VFU IV - Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6  
UM8028, Matematikämnets didaktik A  
UM8044, VFU III - Ämneslärarprogrammet och KPU