Kursvärdering (pdf) Kursrapport (pdf)
   

UM2201 Matematik I för grundlärare F-3: Grundl. taluppfattning och tals användning

 

UM2204 Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning

UM2204, Kursrapport

UM2301 Matematik för grundlärare årskurs 4-6 I: Taluppfattning och aritmetik

 

UM3101 MOM1 Naturorienterande ämnen och teknik för 4-6

 

UM3102 Naturvet. och teknik för grundlärare F-3 I

UM3102, Kursrapport

 

 UM3103, Kursrapport

UM4041 Matematik och lärande för grundlärare årskurs 4-6, II: geometri

UM4041, Kursrapport

UM4044 Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring

 

UM4044, Kursrapport

UM5101 Matematik IV för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet och algebra

 

UM6002-6011 samt UM62-65UU/VU Självständigt arbete GN

 

UM7026 Verksamhetsförlagd utbildning IV, Grundlärarprogrammet åk 4-6

 
UM7050 Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A  

UM7051 Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B

 

UM7104 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare 4-6

UM7104, Kursrapport

UMK802 Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning

UMK802, Kursrapport
  UM8038, Kursrapport