Kursvärdering

Kursrapport (pdf)

UM2201, Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning

UM2201 Kursrapport VT19 (111 Kb)
UM2301, Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik UM2301, Kursrapport VT19 (64 Kb)
UM2204, Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning (Period AB) UM2204, Kursrapport, VT19 (218 Kb)
UM3102, Naturvetenskap och teknik för
grundlärare, F-3, I
UM3102, kursrapport VT19 (13 Kb)
UM3106, Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6, DEL 3  
UM3106, Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6, DEL 1  
UM5103, Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring UM5103, Kursrapport VT19 (56 Kb)
UM6008, UM6009, Självständigt arbete för grundlärare - grundskolans årskurs 4-6 Självständigt arbete på grundnivå (67 Kb)
UM7026, VFU IV - Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 UM7026, Kursrapport VT19 (639 Kb)
UM7050, Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A UM7050, Kursrapport, VT19 (13 Kb)
UMK703 (UMK802), VFU III med ämnesdidaktik UMK703 (UMK802), Kursrapport, VT19 (61 Kb)
UM4055, Säkerhet i skolans kemiundervisning  
UM3103, Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, II  
UM8040, VFU II - Ämneslärare och KPU  
UM2320, VFU I, Grundlärare årskurs 4-6  
UM3106, Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6, DEL 2  
UM4044, Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring UM4044, Kursrapport VT19 (160 Kb)
UM3102, Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I UM3102, kursrapport VT19 (13 Kb)
UM2204, Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning (Period CD) UM2204, Kursrapport, VT19 (218 Kb)
UM4041, Matematik och lärande för grundlärare årskurs 4-6 II: Geometri UM4041, Kursrapport, VT19 (69 Kb)
UM2023/UM21UU/UM21VU, Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: geometri och mätande  
UM2024/UM20UU/UM20VU, Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband  
UM5005, VFU III - Grundlärare årskurs 4-6 UM5505, Kursrapport VT19 (11 Kb)
UM57UU, VFU och ämnesdidaktik i matematik och svenska för åk F-6 - kurs inom ULV-projektet UM57UU, Kursrapport VT19 (75 Kb)
UM6002/UM62VU/UM62UU, Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot naturvetenskapsämnenas didaktik Självständigt arbete på grundnivå (67 Kb)
UM6003/UM63VU/UM63UU, Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot matematikämnets didaktik Självständigt arbete på grundnivå (67 Kb)
UM6010/UM6011, Självständigt arbete I inom grundlärarprogrammet F-3 Självständigt arbete på grundnivå (67 Kb)
UM7035, Matematikämnets didaktik för åldrarna 3-8 år  
UM7051, Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B  
UM7104, Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare årskurs 4-6 UM7104, Kursrapport, VT19 (64 Kb)
UM8033, Undervisning och utveckling UM8033, Kursrapport, VT19 (97 Kb)
UM8039, Laborativa inslag i undervisning i naturvetenskap  
UM9000/UM9100, Självständigt arbete för KPU Kursrapport Självständigt arbete på avancerad nivå VT19 (13 Kb)
UM9004/UM9005/UM9007/UM9008, Självständigt arbete inom magister-/masterprogram  
UM9020/UM9021/UM9022/UM9023, Självständigt arbete II inom grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Kursrapport Självständigt arbete på avancerad nivå VT19 (13 Kb)
UM9102-UM9107, Självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet