Kursvärdering

Kursvärderingar och kursrapporter

 

 

Genom kursvärdering ges du som student möjlighet att påverka, reflektera över och ta ansvar för ditt lärande.

Samtidigt ges institutionen viktig information om studenternas syn på vilka förutsättningar som erbjudits. Kursvärdering bidrar till kvalitetsförbättringar av kurser och utbildningar.

Kursvärdering är studenternas synpunkter på kursen.

Kursrapport är den helhetsbedömning som institutionen sammanställer där både studenternas synpunkter och lärarnas åsikter om kursen ingår.

Ta del av tidigare kursvärderingar och kursrapporter:

Studenter

Kontakt

Studierektor
matematikämnets didaktik

Susanne Ekström
E-post: susanne.ekstrom@mnd.su.se
Telefon: 08-1207 6599

Studierektor
naturvetenskapsämnenas didaktik

Auli Arvola Orlander
E-post: auli.arvola.orlander@mnd.su.se
Telefon: 08-1207 6596