Veckan innan terminen startar, 11-15 januari, kommer du få ett antal utskick och det blir också aktiviteter online.

Studenter

Program

Onsdag 13/1

Introduktion av programmet i mindre grupper. Vilken tid du kommer att ha din introduktion får du veta lite närmare kursstart. De tre informationspassen kommer att vara kl 9:00-10:30, kl 11:00-12:30 och kl 13:30-15:00. Det är bra om du har möjlighet att närvara vid det pass du blir tilldelad då du även kommer att få bekanta dig närmare med dina nya kurskamrater i din seminariegrupp som du kommer att behålla under hela den första terminen.

Du träffar programansvarig Lars Forsberg, studenter som läser programmet och studievägledarna på MND. Vi berättar om Grundlärarprogrammets struktur och innehåll, hur du kommer igång med dina studier och du ges möjlighet att ställa frågor.

Torsdag den 14/1 – förmiddag

Introduktionsföreläsningar tillsammans med Grundlärarprogrammet F-3 i studieteknik med Studie- och språkverkstaden samt en föreläsning om grupper och grupprocesser som ges av Christer Langström.

Fredag den 15/1 - eftermiddag, kl. 12.00-16.30

Digitala välkomstaktiviteter anordnade av Studentavdelningen på Stockholms universitet.

Mer information