Veckan innan terminen startar, 24-28 augusti, kommer du få ett antal utskick och det blir också en träff online.

 

Program

Måndag den 24/8 

Inspelade Inspirationsföreläsningar om läraryrket

Tisdag den 25/8

Inspelad Information om den inledande kursen Skolan i samhället samt om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Fredag den 28/8, kl. 10-11

Träff online för nyantagna KPU- studenter med programansvarig Veronica Jatko Kraft och studievägledare Elvira Bergquist, ett tillfälle att träffa kurskamrater och ställa frågor.

 

Mer information för dig som är ny lärarstudent:

 

Varmt välkommen!

Campus