Om du blir erbjuden reservplats och vill påbörja Grundlärarprogrammet 4-6 höstterminen 2020 måste du bekräfta detta under tid som anges i e-postmeddelandet. Det är viktigt att du noga bevakar din e-post under dessa dagar (20-21 augusti) då svarstiden endast är under några timmar!

Vi har inga möjligheter att informera om hur stor sannolikheten är att du ska få en reservplats.