Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik är programansvarig institution för:

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4–6
  • Ämneslärarprogrammet i naturvetenskapliga ämnen och matematik
  • Kompletterande pedagogisk utbildning i matematik, naturvetenskap och teknik
  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för forskarutbildade i matematik, naturvetenskap och teknik

Till den programansvarig institution vänder du dig till med frågor om:

Om du söker information om en speciell kurs ska du vända dig till den institution som håller i kursen.

Programansvarig institution - lärarutbildningen