Om särskilt pedagogiskt stöd

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som har varaktig funktionsnedsättning. Stödet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och förväntade studieresultat. Stödet du får kan därför skilja sig mellan olika kurser.

Vad behöver du göra?

Ansök om stöd

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan om särskilt pedagogiskt stöd. Ansökan ställs till Studentavdelningen.

Meddela rekommenderat stöd

Beviljas du stöd får du ett intyg med rekommenderade stödformer. För att vi ska kunna bedöma vilket stöd vi kan erbjuda behöver vi information om rekommendationerna. Vid olika tillfällen är det olika personer på institutionen som du behöver meddela. Det här gäller på MND:

 

Vem?

Vad?

När?

Studievägledare Överlämna kopia på rekommenderat stöd – gäller dig med MND som programansvarig institution. När du påbörjar programmet
Lärare Uppvisa rekommenderat stöd för examination (dock inte för salstentamen) Vid kursstart
Lärare Uppvisa rekommenderat stöd för föreläsning/seminarium (dock inte för anteckningsstöd) Vid kursstart
Kursadministration

Maila dina behov inför salstentamen. Ange följande i mailet:

  • Namn
  • Personnnummer
  • Kurskod
  • Tentamensdatum
  • Dina behov vid salstentamen

Om du läser på Grundlärarprogrammet åk F-3 ska du utöver ovanstående också lämna in en kopia på intyg om rekommenderat stöd till registrator.

Senast 8 dagar före salstentamen, gärna tidigare
www.student.ladok.se  Digital anmälan till tentamen/omtentamen Senast åtta dagar före tentamen. Observera! Har du inte anmält dig får du inte skriva tentamen.
 
Kursadministration Förhinder vid salstentamen Direkt då du vet att du inte kan skriva salstentamen som bokats in

 

Vad gäller på MND?

Stödet ska vara rimligt utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och förväntade studieresultat. Det är därför svårt att säga något generellt om vilket stöd du kan få eftersom det kan skilja sig åt mellan olika kurser. Det vi kan säga generellt gäller på MND är:

  • Förlängd tid ges vid behov för salstentamen
  • Resursrum garanteras inte vid salstentamen, istället kan du få sitta i mindre grupp om max sex tentander
  • Ibland kan du på begäran få lärarens powerpointpresentation i förväg, men oftast går det inte p g a pedagogiska skäl
  • Vid VFU ges inte särskilt pedagogiskt stöd