- inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik


Avser förjande program: Grundlärarprogrammet 4-6, Grundlärarprogrammet F-3, KPU (reguljära), ULV, VAL samt äldre lärarprogram (antagna VT2011 eller tidigare).

 

OBS! Detta gäller dig som inte skriver självständigt arbete enligt ordinarie studiegång. Till exempel:

  • Har påbörjat ett självständigt arbete, men inte skrivit klart.
  • Har fått underkänt på självständigt arbete.
  • Skrivit klart självständigt arbete men inte deltagit på examination.
  • Skrivit klart självständigt arbete och fått godkänt på den skriftliga delen, men inte godkänt på muntlig examination.
  • Har gått ett äldre lärarprogram (antagna VT2011 eller tidigare) och saknar ett självständigt arbete för att kunna ta ut examen.

Gången är olika om det gäller ett självständigt arbete på grundnivå eller avancerad nivå.

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på avancerad nivå

 

Självständigt arbete på grundnivå

Anmälan examination/gå om kursen

Det finns fem olika alternativ för dig som ej fullföljt eller blivit underkänd på kursen Självständigt arbete på grundläggande nivå 15hp.  Observera att enbart alternativ 5 är aktuellt för dig som har erhållit betyget F på den skriftliga examinationen.

1. Enbart examination både skriftig och muntlig

Anmälan till enbart examination vänder sig till dig som inte har examinerats tidigare. Du önskar att delta på någon av nästkommande examinationstillfällen utan att få ytterligare handledning. Vänligen fyll i ”Blankett nr 1” och maila den till Zeynep Ünsal (zeynep.unsal@mnd.su.se) senast 14 arbetsdagar före den muntliga examinationen.

2. Enbart skriftlig examination

Anmälan till enbart skriftig examination vänder sig till dig som godkänd på den muntliga examinationen. Du har erhållit betyget Fx (ej F) på den skriftliga examinationen, men inte lämnat in arbetet för bedömning inom tidsangivelsen då du gick kursen.

3. Enbart muntlig examination

Anmälan till enbart muntlig examination vänder sig till dig som är godkänd på den skriftliga examinationen. Du har antingen blivit underkänd på den skriftliga examinationen eller inte deltagit på den alls. Vänligen fyll i ”Blankett nr 1” och maila den till Zeynep Ünsal (zeynep.unsal@mnd.su.se) senast 14 arbetsdagar före den muntliga examinationen.

4. Ansökan om att ytterligare handledning

Ansökan om ytterligare handledning vänder sig till dig som ännu ej är klar med ditt arbete, dvs. som inte har deltagit på någon examination tidigare. Du kommer att tillhöra en handledningsgrupp och handledningen kommer att anpassas utefter dina behov samt din närvaro på seminarier då du gick kursen tidigare. Vänligen fyll i ”Blankett nr 2” och maila den till kursadministration@mnd.su.se senast 14 arbetsdagar före kursstart.

5. Ansökan om att gå om kursen

Ansökan om att gå om kursen vänder sig till dig som har deltagit på examinationen, erhållit betyget F och som därför behöver gå om kursen. Krav för att gå om kursen är att du är inställd på att skriva ett nytt arbete. Handledaren kan dock godkänna att du använder delar av ditt tidigare arbete. Vänligen fyll i ”Blankett nr 2” och maila den till kursadministration@mnd.su.se senast 14 arbetsdagar före kursstart.

 

Viktig information

  • Du kan examineras, ansöka om ytterligare handledning eller gå om kursen vid önskat tillfälle enbart i mån av plats. Vi kan ej till fullo garantera att det blir nästkommande gång som kursen ges beroende på att företräde ges till studenter som läser kursen enligt ordinarie studiegång.
  • Du kontaktas när ledig plats finnes. På Mondo finner du viktiga dokument som du förväntas att ta del av, däribland studiehandledningen. Tänk på att om du gör din anmälan på förhand så behöver du invänta att terminen startar innan du får tillgång till Mondo.
  • Gällande alternativ 1–3 notera att vi tilldelar platser till personer på reservlistan efter att handledare har gett klartecken för ordinarie studenter (se ramschema). Du kommer att få besked om du kan erbjudas en plats ett par dagar före den muntliga examinationen. Att du får tillträde till kursens hemsida är såldes ingen garanti för att du kan examineras utan snarare för att du ska kunna ta del av de dokument som finns tillgängliga och förbereda dig inför examinationen. Om du erbjuds en plats så kommer du att finna ditt namn på examinationsschemat som laddas upp på Mondo. Om vi inte kan erbjuda sig en plats så kontaktas du av kursansvarig lärare.
  • Gällande alternativ 4 och 5: notera att vi tilldelar platser till personer på reservlistan till och med ett par dagar in på kursen. Du kan alltså tilldelas en plats med mycket kort varsel.

 

Självständigt arbete på avancerad nivå

Ansökan till examination och/eller ansökan om ytterligare handledning

 

Det finns fyra olika alternativ för dig som inte fullföljt det självständiga arbetet eller blivit underkänd vid examinationen.

1. Enbart examination

Anmälan för enbart examination vänder sig till dig som önskar att delta på nästkommande examinationstillfälle, både muntlig del och skriftlig del, utan att få ytterligare handledning.  Fyll i blanketten nedan och maila den till Kerstin Pettersson (kerstin.pettersson@mnd.su.se) senast 3 veckor före den muntliga examinationen.

2. Enbart muntlig examination

Anmälan till enbart den muntliga examinationen vänder sig till dig som är underkänd på den muntliga examinationen, men har erhållit ett godkänt betyg på den skriftliga examinationen. Fyll i blanketten nedan och maila den till Kerstin Pettersson (kerstin.pettersson@mnd.su.se) senast 3 veckor före den muntliga examinationen.

3. Ansökan om ytterligare handledning

Ansökan om ytterligare handledning vänder sig till dig som ännu inte är klar med ditt arbete, dvs. till dig som inte har deltagit i någon examination tidigare. Du kommer att tillhöra en handledningsgrupp och handledningen kommer att anpassas utefter dina behov samt din närvaro på seminarier då du gick kursen tidigare. Fyll i blanketten nedan och maila den till kursadministration@mnd.su.se senast 2 veckor före kursstart.

4. Ansökan om att gå om kursen

Ansökan om att gå om kursen vänder sig till dig som har examinerats på kursen och erhållit ett underkänt betyg (F eller Fx) och som önskar att gå om kursen. Krav för att gå om kursen är att du är inställd på att skriva ett nytt arbete. Handledaren kan dock godkänna att du använder delar av ditt tidigare arbete. Fyll i blanketten nedan och maila den till kursadministration@mnd.su.se senast 2 veckor före kursstart.

 

Du kan examineras, få ytterligare handledning eller gå om kursen vid önskat tillfälle enbart i mån av plats. Vi kan inte garantera att det blir nästa gång som kursen ges eftersom företräde ges till studenter som läser kursen enligt ordinarie studiegång. Fördelning av handledare och examinatorer görs strax innan kursstart respektive examinationstillfälle vilket innebär att det är först då vi kan ge besked om det finns plats. Du kontaktas när det finns en ledig plats. När du har fått en plats så kommer du att få tillträde till kursens Mondo-sida. På Mondo finns viktiga dokument som du förväntas att ta del av, däribland studiehandledningen.