Uppdragsgivarna erbjuder problem att undersöka eller områden att systematiskt utveckla. Det gör att ni som som lärarstudenter får möjligheter till såväl idéer, kontakter, datainsamling och någon som är intresserad av det ni undersökt.

Hos uppdragsgivaren har du en kontaktperson som kan berätta mer om problemet och diskutera vilken datainsamling som är möjlig. Samtidigt har du en handledare på MND som hjälper dig att avgränsa en frågeställning och handleder dig i den akademiska processen. Under länkarna nedan anges vem du kan kontakta hos varje uppdragsgivare.

 

Uppdragsgivare

Ämne/Ämnen

GeoGebra Matematik
Kemilärarnas resurscentrum

Kemi

Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS)

Biologi, kemi, naturkunskap, fysik, teknik

Tekniska museet

Teknik, matematik, fysik, kemi

Tumba Gymnasium Biologi 
Åva gymnasium Teknik, matematik, fysik, programmering