Självst. arb., mag.- och masternivå, nv-did

Självständiga arbeten i naturvetenskapsämnenas didaktik

Vi erbjuder självständiga arbeten på magister- och masternivå inom vårt forskningsämnen naturvetenskapsämnenas didaktik.

Inom alla dessa projekt  kommer du kunna medverka i pågående forskningsprojekt på vår institution.

Elever

Sexualundervisning i skolans naturvetenskap

Eleverna anser att ”Sex och samlevnadsundervisning” tillhör ett av de intressantaste ämnesområdena i skolan, trots intresset upplever flertal lärare ämnesområdet utmanande och svårt.

Elev och lärare

Lärande för hållbar utveckling i en Antropocen tid

Utveckling av didaktiska angreppssätt, metoder och modeller i undervisningen för hållbar utveckling.

Elever 2

Didaktiska modeller för att inkludera risk och riskbedömning i SNI-undervisningen på gymnasiet

Vill du utveckla modeller och metoder för SNI-undervisning på gymnasiet? Här får du göra det inom ramen för det pågående forskningsprojektet RiskEdu.

Elev

Metoder för att identifiera kritiska frågor från elevers samtal om en SNI som stöd i NV-undervisning

Vill du utveckla modeller och metoder för SNI-undervisning på gymnasiet? Här får du göra det inom ramen för det pågående forskningsprojektet RiskEdu.

Vildsvin 1x1

Vad lär de sig på museet?

Projekt om lärande, undervisning och naturvetenskap i extramurala miljöer.

Elev

Att ta ställning – analys av elevers argumentation kring socio-vetenskapliga dilemman

Det finns ett behov av didaktiska modeller för att undervisa naturvetenskap med hjälp av socio-vetenskapliga dilemman (SSI). Exempel på dessa kan vara akuta samhällsfrågor som energiförsörjning, miljöfrågor, bioteknik och hälsofrågor.

Studenter

Hållbar utveckling – ett utvecklat bidrag från naturvetenskaplig undervisning

Hållbar utveckling är en tvärvetenskaplig utmaning för svenska skolor. I läroplanerna, Lgr 11 och Lgy 11 är frågor om hållbar utveckling ett tydligt inslag i såväl grundläggande värden, perspektiv som mål och riktlinjer. När skolor ska uppfylla dessa mål krävs ofta att skolan samlar sina resurser på ett tvärvetenskapligt sätt. Det sker ofta genom samla lärare från olika ämnen/ämnesområden till lärararbetslag.

Student

Nationella prov och den didaktiska styrningen av lärares NO- undervisning

Teaching for the test – är ett vanligt uttryck i skolans värld bland testkulturer i vissa delar av ex. den anglosaxiska delen av världen. Det antyder att prov är starkt didaktiskt styrande för lärares undervisning. Det som testas blir ett curriculum/en läroplan för praktiken.

Studenter

Betyg och bedömning i NO/NK/Bi, Ke och Fy

De svenska läroplanerna är produktorienterade. Det innebär att staten försöker utöva kvalitetskontrollen av undervisningen genom olika kunskapskrav som den målstyrda undervisningen ska uppfylla när den är avslutad.

Kontakt

Kursansvarig självständiga arbeten magister- master:

Jesús Piqueras
jesus.piqueras@mnd.su.se