Självständiga arbeten

BIld självständiga arbeten

Hitta självständiga arbeten på magister- och masternivå

Hitta självständiga arbeten - KPU-studenter, kurs UM9100, 15 hp

Här hittar du förslag till självständiga arbeten från skolor och andra uppdragsgivare. Gäller dig som går KPU i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Publicera ditt självständiga arbete i DiVA

Du som skrivit ett självständigt arbete på avancerad nivå vid MND har möjlighet att publicera det i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), förutsatt att arbetet fick godkänt betyg.

Reservlista till självständigt arbete

Detta gäller för dig som går: Grundlärarprogrammet 4-6, Grundlärarprogrammet F-3, KPU (reguljära), ULV, VAL samt äldre lärarprogram (antagna VT2011 eller tidigare).

OBS! Detta gäller dig som inte skriver självständigt arbete enligt ordinarie studiegång.