Självständiga arbeten

BIld självständiga arbeten

Hitta självständiga arbeten på magister- och masternivå

Projekten är också möjliga att välja inom ämneslärarprogrammet.

Du ansvarar själv för att kontakta den forskare som ansvarar för det projekt inom vilket du är intresserad att göra ditt självständiga arbete.

Hitta självständiga arbeten - KPU-studenter, kurs UM9100, 15 hp

Här hittar du förslag till självständiga arbeten från skolor och andra uppdragsgivare. Gäller dig som går KPU i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Reservlista till självständigt arbete

Detta gäller för dig som går: Grundlärarprogrammet 4-6, Grundlärarprogrammet F-3, KPU (reguljära), ULV, VAL samt äldre lärarprogram (antagna VT2011 eller tidigare).

OBS! Detta gäller dig som inte skriver självständigt arbete enligt ordinarie studiegång.