Direkt till ansökan

VFU kan förläggas till en svensk eller internationell skola utomlands, till exempel om du studerar på Grundlärarprogrammet. VFU II, UM5006, är kursen som ger dig som grundlärarstudent möjlighet till utlands-VFU.

Tänk på att vara ute i god tid! Minst en termin i förväg rekommenderas du att boka ett möte med institutionens internationella koordinator och institutionens VFU-ansvarig för att planera din utlandsvistelse. Du får själv stå för resa och uppehälle om det inte går att få merkostnadsbidrag för detta i Europa via Erasmus, vilket då innebär minst två månaders praktik eller Nordplus, för minst en veckas praktik i Norden eller Baltikum.

Institutionen sörjer för att den utländska skolan får information om hur bedömningen av VFUn ska gå till samt ger viss ekonomisk ersättning till skolan. Du erbjuds dessutom en kostnadsfri statlig försäkring under praktikperioden utomlands, Kammarkollegiets reseförsäkring Student UT.


VFU-platser vid internationella skolor utomlands


VFU-platser vid svenska skolor utomlands


Andra möjligheter

Det kan även finnas vissa möjligheter att göra VFU via andra institutioners avtal. I nuläget gäller det: Tokyo, Japan; Vanda, Finland; Zürich, Schweiz och Vancouver Island, Kanada. Du lämnar in din ansökan till MND på vanligt sätt, se nedan.

Om du är intresserad av att göra VFU på annat ställen än ovan nämnda, kontakta utbildningskoordinator vid MND: international@mnd.su.se

Notera att vi inte godkänner att VFU görs i land som UD avråder från att besöka – se

Ansökan för att göra VFU i utlandet

Ansökan för att göra VFU i utlandet ska lämnas in:

  • senast 15 mars inför höstterminen
  • senast 15 september inför vårterminen

Ansökan görs på särskild blankett. Läs mer om hur ansökan går till:

Studenter som gjort VFU utomlands