Direkt till ansökan
VFU kan genomföras i en internationell skola utomlands. Om du studerar på Grundlärarprogrammet är VFU II (UM5006) kursen som ger dig möjlighet till VFU i utlandet. Det kan även finnas vissa möjligheter att göra VFU i utlandet om du studerar på Ämneslärarprogrammet eller KPU vid MND. För mer information om detta kontakta institutionens utbyteskoordinator.

Vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik organiseras VFU i utlandet i samarbete med lärarutbildningar utomlands. Detta samarbete säkerställer att du kan genomföra en VFU av hög kvalitet och du har stöd av professionella lärarutbildare och handledare på plats. För närvarande kan vi erbjuda VFU i utlandet vid lärarutbildningar i Singapore (National Institute of Education) och Spanien (University of the Basque Country, Bilbao).

Tänk på att vara ute i god tid! Minst en termin i förväg rekommenderas du att boka ett möte med institutionens utbyteskoordinator för att planera din utlandsvistelse. Du får själv stå för resa och uppehälle om det inte går att få merkostnadsbidrag för detta i Europa via utbytesprogram Erasmus. Du erbjuds en kostnadsfri statlig försäkring under praktikperioden utomlands, Kammarkollegiets reseförsäkring Student UT.
Notera att vi inte godkänner att VFU görs i land som UD avråder från att besöka – se


Ansökan för att göra VFU i utlandet

Ansökan för att göra VFU i utlandet ska lämnas in:

  • senast 15 mars inför höstterminen
  • senast 15 september inför vårterminen

Ansökan görs på särskild blankett. Läs mer om hur ansökan går till:

Studenter som gjort VFU utomlands