Att det blev just London berodde dels på att hon känner till London och dels att svenska skolan där är en lite större skola.

- Jag började undersöka möjligheten att göra VFU utomlands ungefär ett år innan jag skulle åka, säger Olivia.
Olivia kontaktade skolan och fick besked att hon var välkommen dit. Det tog sedan lite tid innan SU godkände att hon fick göra VFU där.
- 2-3 månader innan VFUn började så var allt godkänt och klart, berättar hon. Så det är viktigt att börja undersöka möjligheterna i god tid.

 

Boende

När det gällde boendet så dammsög Olivia webben och bekantskapskretsen efter olika alternativ. Via Facebook fick hon kontakt med en syssling som visade sig bo i London inte långt ifrån svenska skolan, där hon fick bo.
- Annars hade jag nog bott ett hostel, men det blir dyrt att bo så under fem veckor, menar Olivia.
Genom merkostnadslån via CSN kunde hon finansiera flygbiljetter och liknande.

Skolan

Tidigare har Olivia varit på samma VFU-skola, där hon känner till hur det fungerade, så var det inte inför den här VFU-perioden.  Innan VFUn i London hade hon kontakt med sin handledare, och hon planerade en del i förväg. Dock visste hon inte innan vilka årskurser hon skulle ha eller vilken klasstorlek det var. Så planeringen fick anpassas när hon väl var på plats.

Svenska skolan i London har förskola och klasser från förskoleklass till årskurs 9. Det är en klass i varje årskurs och runt femton elever per klass. Skolan har 25-30
lärare, lärarna i musik, idrott och engelska är enbart engelskspråkiga.
- Vissa av eleverna är inte så säkra på svenska, det var något jag inte var förberedd på, berättar Olivia.

Ungefär hälften av eleverna är bosatt mer permanent i London och har kanske en svensk och en engelsk förälder. Den andra hälften går i svenska skolan under en kortare period och åker sedan tillbaka till Sverige. Just tvåspråkigheten är något som Olivia lyfter fram som en skillnad mot att göra VFUn hemma. Många av eleverna pratade bara engelska på raster till exempel.

Andra olikheter var upplägget i klassrummet och attityderna. Det var lite mer strikt mellan lärare och elever i London. Att klasserna var små innebar också att det fanns mer resurser till varje elev. Ruljangsen på elever i klasserna, när elever försvann eller kom till var en annan skillnad. Även förhållandet till Sverige var annorlunda.
- Sverige blev speciellt på ett annat sätt, eleverna var nyfikna på var jag bodde i Sverige och sådana saker, berättar Olivia.

Sedan användes förstås London i undervisningen, för museibesök och liknande.
- VFU på svenska skolan i London är en erfarenhet jag inte vill vara utan, jag tror också det är en merit för framtiden. Det är något jag verkligen kan rekomendera, men tänk på att börja planera i god tid, avslutar Olivia.