- Jag var intresserad av att få veta hur det är att jobba på en svensk skola utomlands eftersom jag funderar på att söka jobb utomlands när jag är färdig med min lärarutbildning, säger Alisa.
Alisa började ungefär ett år innan VFU III att undersöka vilka möjligheter som fanns för att komma iväg. Hon fick tips av en utbyteskoordinator på Stockholms universitet om vilka svenska skolor utomlands som skulle vara möjliga att göra VFU på.

Skolan

Svenska skolan på Teneriffa har en blogg om sin skola, Alisa läste den och tyckte de verkade ha ett intressant arbetssätt.
- Så jag skrev ett personligt brev till rektorn och fick ett positivt svar att jag var välkommen dit, berättar hon. 
Därefter godkände Stockholms universitet skolan som hennes VFU-plats.

Skolan på Teneriffa är liten och klasserna är åldersintegrerade, Alisas klass bestod av 8-9 elever som gick i årskurs 3-6.  Det fanns även en förskole- åk 2-klass. Förutom de vanliga ämnena så läser alla elever också spanska.
- Det blir en helt annan stämning på en så liten skola. Personalen är väldigt mån om att skapa en bra inlärningsmiljö. Det går också att göra andra saker med en liten klass och man hinner prata mer med varje elev, säger Alisa.
När Alisa jämför med att göra VFU på hemmaplan så upplevde hon att det fanns större möjligheter på Teneriffa att få göra och prova det man ville, det var också lättare att ändra om scheman vid behov. Under VFU-perioden så filmade Alisa lektioner som hon skickade till sin kursansvariga lärare på MND, trepartssamtalet genomfördes via Skype.

VFU på Teneriffa
VFU på Teneriffa


Boende och ekonomi

Alisa fick leta för att hitta boende till rimligt pris, tillslut så hittade hon ett hostel som hon bodde på största delen av tiden. Under ett par veckor fick hon låna en lägenhet av en av lärarna som var i Sverige över jul. Genom CSN fick Alisa extra studiemedel som täckte flygbiljetterna mellan Sverige och Teneriffa.

Alisa Muradian
Alisa Muradian

Till sist

Tänk på att vara ute i väldigt god tid om du vill göra VFU utomlands, tipsa Alisa. Handledaren bad Alisa göra områdesplaneringar innan hon kom dit. Det var en fördel att ha en stor del av planeringen färdig. 

Andra tips:

  • Informera dig om klassen, vilka ämnen de har och när ska du undervisa.
  • Var tydlig med allt som du måste få göra under VFUn.

- Det var härligt och utvecklande, jag lärde mig så mycket mer än vad jag förväntat mig, min handledare var fantastisk. ÅK! Allt löser sig, avslutar Alisa.

 

Se en film från skolan:


Text: Ann Fridell