Utbytesstudier

Du har möjlighet att studera utomlands genom utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet i Norden, Europa eller övriga världen. Utbytesstudier innebär att Stockholms universitet har kommit överens med partneruniversitet utomlands att "byta studenter" och att studieresultaten kan tillgodoräknas vid hemuniversitetet förutsatt att kurserna stämmer överens med kraven för tillgodoräknade av studier. På så sätt blir studierna vid partneruniversitetet avgiftsfria och din totala studieperiod blir inte längre än vid normal studiegång. Läs mer under utbytesstudier

Se filmen (6 min och 44 sek) med tre studenter som åkte på utbytesstudier via Erasmus:

 

 

 

VFU utomlands

Det finns även olika möjligheter att genomföra VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) i utlandet, beroende på vilken lärarutbildning du går och var du befinner dig i din utbildning. Läs mer under VFU utomlands

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium finansierat av Sida som ger dig möjlighet att bedriva fältstudier under minst 8 veckor i ett utvecklingsland, i syfte att samla material till din uppsats eller examensarbete inför en kandidat-, magister- eller masterexamen. Vår institution har inte några egna MFS-stipendium, däremot kan du sök MFS vid andra institutioner vid Stockholms universitet och även vid andra lärosäten.