Studiegång

Termin 1
Hösttermin

BL2022  Faunistik, 5 hp

BL2020 Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande 5 hp

BL2016 Fysiologi, 15 hp

Termin 2
Vårtermin

BL2018 Cell- och molekylärbiologi, 15 hp

BL2013 Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp

BL2021 Floristik, 5 hp

Termin 3
Hösttermin

FK3014 Klassisk Fysik 50%,15 hp

MM2002 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp

Termin 4
Vårtermin
FK3014 Klassisk Fysik 50%, 15 hp

MM4001 Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp
Termin 5
Hösttermin

BL4019 Ekologi 15 hp

BL6008 Biologi, självständigt arbete, 15hp

Termin 6
Vårtermin

FK4027 Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat, 15 hp

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare, 7,5 hp

 

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.