Studiegång

 
Termin 1
Hösttermin

BL2022 Faunistik , 5 hp

BL2020 Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande 5 hp

BL2016 Fysiologi, 15 hp

Termin 2
Vårtermin

BL2018 Cell- och molekylärbiologi, 15 hp

BL2013 Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp

BL2021 Floristik, 5 hp

Termin 3
Hösttermin

KZ2012 Grundläggande kemi, 15 hp

KO2003 Organisk kemi I, 7,5 hp

KB2003 Biokemi I, 7,5 hp

Termin 4
Vårtermin

KO3005 Organisk kemi II, 7,5 hp

KB3003 Biokemi II, 7,5 hp

BL4019 Ekologi 15 hp

Termin 5
Hösttermin

LT1021 Introduktion-teknikdidaktik 7,5 hp (KTH)

LT1023 Programmering och elektroteknik för tekniklärare 7,5 hp (KTH)

MF1050 Design och produktframtagning för tekniklärare 7,5 hp (KTH)

SG1510 Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 hp (KTH)

Termin 6
Vårtermin

MJ1146 Energisystemteknik 7,5 hp (KTH)

LT1006 Industriella system- tekniska och didaktiska aspekter 7,5 hp (KTH)

BL6008 Biologi, självständigt arbete, 15hp

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.