Studiegång

Termin 1
Hösttermin

BL2022 Faunistik, 5 hp

BL2020 Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande 5 hp

BL2016 Fysiologi, 15 hp

Termin 2
Vårtermin

BL2018 Cell- och molekylärbiologi, 15 hp

BL2013 Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp

BL2021 Floristik, 5 hp

Termin 3
Hösttermin

KZ2012 Grundläggande kemi, 15 hp

KO2003 Organisk kemi I, 7,5 hp

KB2003 Biokemi I, 7,5 hp

Termin 4
Vårtermin

KO3005 Organisk kemi II, 7,5 hp

KB3003 Biokemi II, 7,5 hp

BL4019 Ekologi 15 hp

Termin 5
Hösttermin
MM2001 Matematik I, 30 hp
Termin 6
Vårtermin

BL6008 Biologi, självständigt arbete, 15hp

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik, 7,5 hp

 

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.