Studiegång

Termin 1
Hösttermin
MM2001 Matematik I, 30 hp
Termin 2
Vårtermin

BL2018 Cell- och molekylärbiologi, 15 hp

BL2013 Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp

BL2021 Floristik, 5hp

Termin 3
Hösttermin

LT1021 Introduktion-teknikdidaktik 7,5 hp (KTH)

LT1023 Programmering och elektroteknik för tekniklärare 7,5 hp (KTH)

MF1050 Design och produktframtagning för tekniklärare 7,5 hp (KTH)

SG1510 Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 hp (KTH)

Termin 4
Vårtermin

MJ1146 Energisystemteknik 7,5 hp (KTH)

LT1006 Industriella system- tekniska och didaktiska aspekter 7,5 hp (KTH)

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik, 7,5 hp

Termin 5
Hösttermin

BL2022 Faunistik, 5hp

BL4019 Ekologi 15 hp

BL2016 Fysiologi, 15hp

Termin 6
Vårtermin

BL2020 Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande, 5 hp

BL6008 Biologi, självständigt arbete, 15hp

 

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.