Studiegång

Termin 1
Hösttermin

KZ2012 Grundläggande kemi, 15 hp

KO2003 Organisk kemi I, 7,5 hp

KB2003 Biokemi I, 7,5 hp

Termin 2
Vårtermin

KO3005 Organisk kemi II, 7,5 hp

KB3003 Biokemi II, 7,5 hp

KA3000 Analytisk kemi, 10 hp

KB5000 Experimentella kemiska metoder,5 hp

Termin 3
Hösttermin

FK3014 Klassisk Fysik 50%,15 hp

MM2002 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp

Termin 4
Vårtermin

FK3014 Klassisk Fysik 50%,15 hp

MM4001 Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp

Termin 5
Hösttermin

KB5006, KO5001, KZ4007 Valbar kurs i kemi, totalt 15 hp

Självständigt arbete i kemi, 15 hp

Termin 6
Vårtermin

FK4027 Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat, 15 hp

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp

 

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.