Studiegång

Termin 1
Hösttermin

FK3014 Klassisk Fysik 50%,15 hp

MM2002 Matematik för naturvetenskaper 1 50%, 15 hp

Termin 2
Vårtermin

FK3014 Klassisk Fysik 50%, 15 hp

MM4001 Matematik  för naturvetenskaper II 50%, 15 hp

Termin 3
Hösttermin

MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp

MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp

MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp

MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp

Termin 4
Vårtermin

FK4027 Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat, 15 hp

MM4004 Geometri och programering för lärare i matematik, 7,5 hp

MT1011 Sannolikhetslära och statistik, 7,5 hp

Termin 5
Hösttermin

KZ2012 Grundläggande kemi, 15 hp

KO2003 Organisk kemi I, 7,5 hp

KB2003 Biokemi I, 7,5 hp

Termin 6
Vårtermin

KO3005 Organisk kemi II, 7,5 hp

KB3003 Biokemi II, 7,5 hp

MM6001 Självständigt arbete i matematik, 15 hp

 

 

Kurserna termin 1-6 är på grundnivå.